Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 19

Ważne daty

Z Kroniki Szkoły Podstawowej nr 19...

 

21.08.1975

Rozpoczęcie nauki w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej nr 19 w Poznaniu (1200 uczniów i 46 nauczycieli)

     Nasza szkoła to dwupiętrowy budynek, w którym mieści się osiemnaście sal lekcyjnych, dwie pracownie, trzy gabinety, laboratorium językowe, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, stołówka, harcówka, klub uczniowski, bufet spółdzielni uczniowskiej, gabinet lekarski i stomatologiczny. Młodzież korzysta z asfaltowego boiska do piłki ręcznej, bieżni i skoczni. Cały teren jest zradiofonizowany.

1.09.1975

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1975/76

30.09.1975

Uroczyste podpisanie Kodeksu Ucznia

8.05.1976

Impreza środowiskowa podsumowująca roczną pracę szkoły

18.12.1976

Instytut Obróbki Plastycznej zostaje zakładem opiekuńczym szkoły

14.01.1983

Powstaje Szkolna Kasa Oszczędności

5.11.1983

Uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Staszica - wielkiego Polaka i patrioty okresu Oświecenia

Hymn Szkoły:

    I

Staszicu poprzedniku nasz

cnót wszelkich Tyś nam wzorem

drogę do wiedzy wszystkim wskaż

zdobędę ją z uporem

    II

Ty oddawałeś każdy dzień

wytrwałej pracy w każdą chwilę

od Ciebie chcemy uczyć się

jak kochać swą ojczyznę

    III

My z Twoją myślą chcemy iść

wyrastać w prawdzie wiedzy

czerpać z historii dawnych dni

i  w naszą przyszłość wierzyć

 

9.11.1985

Wręczenie sztandaru w 10-lecie działalności szkoły

21–22.04.1989

Inauguracja działalności Ogólnopolskiego Klubu Staszicowców - przybyło 16 delegacji szkół noszących imię Stanisława Staszica

5.11.1990

Obchody 15-lecia szkoły – wystawa dorobku

1.09.1991

 • Maleje liczba uczniów - 928 dzieci, 80 nauczycieli
 • Do szkoły zostaje wprowadzony język angielski
 • Dwie pierwsze klasy rozpoczynają naukę technikami Celestyna Freineta. Są to:
 1. swobodne teksty dzieci połączone z gazetką klasową i „Książką życia” oraz fiszki samokontrolne
 2. „Poszukiwanie doświadczeń” – obserwacja przyrody, wizyta w sklepie, zakładzie rzemieślniczym, wywiady i rozmowy z rodzicami, znajomymi i mieszkańcami osiedla
 3.  korespondencja i wymiana międzyszkolna
 4. różnorodne formy swobodnej ekspresji artystycznej
 5. wspólne planowanie pracy indywidualnej i zespołowej
 6.  nowe formy oceny pracy i kontroli – udział uczniów w kontroli i ocenie wkładu pracy i postępów w nauce,
 7. 10-punktowa skala ocen
 8. dostosowanie czasu pracy trwania poszczególnych zajęć do potrzeb dzieci (nauka bez dzwonka)

1.09.1992

Klasy I-III otrzymują salę specjalnie przystosowaną do ćwiczeń korekcyjnych

15.11.1992

Likwidacja „zerówek” – świetlica zyskuje nową salę wyposażoną w telewizor i video

1.09.1993

Zmienia się sposób nauczania przedmiotów artystycznych – „formy” (swobodny wybór tematyki z zakresu danego przedmiotu)

1.09.1994

Klasy czwarte rozpoczynają naukę w systemie blokowym:

 • historia, biologia, geografia i plastyka (Człowiek, jego dzieje i środowisko)
 • matematyka i technika

3.02.1995

Zorganizowanie sali muzycznej w miejscu zlikwidowanego laboratorium językowego

1.09.1995

Rada Rodziców finansuje zakup komputera dla biblioteki szkolnej

styczeń 1996

Obchody 20-lecia szkoły

21.03.1997

Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika szkolnego „Ekspres 19-stki”

8.01.1999

W życie wchodzi nowa Ustawa o reformie szkolnictwa

Skróceniu ulega okres kształcenia podstawowego (6 lat), pojawia się nowy szczebel – gimnazjum, przekształceniu ulega szkolnictwo średnie. W wyniku tych zmian nasza szkoła stała się 6-letnią szkołą podstawową

25-26.05.1999

Uczniowie klas ósmych piszą testy kompetencji z języka polskiego i matematyki. Testy te zastępują dotychczasowe egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych

Lipiec/sierpień 1999

Remont pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja głównego wejścia do szkoły

21.06.1999

Pożegnanie uczniów klas szóstych. Od września rozpoczną oni naukę w gimnazjum.

1.09.1999

 • Początek roku szkolnego w zreformowanej szkole; są jeszcze uczniowie klas ósmych, gdyż ich reforma nie objęła
 •  41 nauczycieli naucza 465 uczniów

luty/marzec 2000

Utworzenie sali komputerowej w dawnym gabinecie biologicznym

23-24.05.2000

Testy kompetencji w klasach ósmych

2.06.2000

Obchody 25-lecia szkoły

wrzesień 2002

Wznawia działalność SKO

 luty 2003

Szkoła otrzymuje stały dostęp do Internetu

1.09.2003

Do szkoły wraca „zerówka”

lipiec 2004

Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową

1.09.2004

 • Firma FRUTTI przejmuje żywienie dzieci w szkole
 • Przy bibliotece szkolnej powstaje pracownia multimedialna

styczeń 2005

Początek remontu biblioteki szkolnej

4.11.2005

Uroczystości z okazji 30-lecia SP 19

2008

Remont sali gimnastycznej: wymiana okien, oświetlenia, obręczy na koszach, montaż tablicy świetlnej wyników i odmalowanie ścian

2009

Dzieci mogą korzystać z rozbudowanego placu zabaw

6.10.2010

Inauguracja Filharmonii Pomysłów. Od tej pory koncerty odbywają się co miesiąc

1.09.2011

 • Naukę rozpoczyna pierwsza klasa składająca się wyłącznie z dzieci 6-letnich
 • W pomieszczeniach 01 i 02 powstaje „sala zabaw” z nowym sprzęt do gimnastyki korekcyjnej

rok szkolny 2012/2013

 • Dyrektorem SP 19 zostaje mgr Janusz Kaczmarek
 • Na korytarzach I i II piętra stają szafki przeznaczone dla uczniów klas IV-VI
 • Szkoła wzbogaca się o 4 nowe tablice multimedialne, a także salę multimedialną
 • 5-11 X 2012 roku - pierwszy wyjazd naszych uczniów na Białoruś w ramach projektu „Wschód”

24.06.2013

I Ogólnoszkolny Rajd Pieszy do Antoninka

rok szkolny 2013/2014

 • Założony zostaje monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
 • Modernizacja pracowni komputerowej – całościowa wymiana komputerów
 • Przy współpracy z Radą Rodziców powstaje na placu przy szkole rowerownia
 • Utworzone zostaje logo Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu
 • Remont szatni przy sali gimnastycznej
 • Wymiana okien w szatniach klas 1-3
 • Modernizacja dolnego wejścia do szkoły, utworzenie łazienki z dawnych pomieszczeń gospodarczych

maj 2014

Wyjazd grupy uczniów do Włoch w ramach projektu Comenius

rok szkolny 2014/2015

 • Remont sali 201
 • Wymian oświetlenia na niskim parterze
 • Zakup mebli do sal edukacji wczesnoszkolnej
 • Odnowienie podłogi w sali gimnastycznej
 • Rozwój telefonii

1.09.2014

Zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązkiem szkolnym objęte zostają dzieci 6-lenie, które urodziły się w pierwszej połowie roku

październik 2014

Jesienny wyjazd przedstawicieli szkoły na Białoruś w ramach projektu "Wschód"

5-10 maja 2015

Wyjazd grupy uczniów do stolicy Anglii – Londynu

maj 2015

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ogromnym zaangażowaniu rodziców

maj 2015

Wiosenny wyjazd grupy uczniów i nauczycieli na Białoruś w ramach projektu "Wschód"

5-7 czerwca 2015

Historyczny sukces koszykarek SP 19 – brązowy medal Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych

lipiec 2015

Powstaje nowe, wielofunkcyjne boisko szkolne

lipiec 2015

Wizyta w Poznaniu młodzieży i nauczycieli z Białorusi w ramach projektu "Wschód"

rok szkolny 2015/2016

 • Sale lekcyjne zostają wyposażone w 3 nowe tablice multimedialne
 • Pozyskanie środków na stworzenie nowoczesnej pracowni komputerowej
 • Pozyskanie grantu na rozbudowę boiska do koszykówki
 • Rozbudowanie sieci Wi-Fi
 • Wymiana oświetlenia zewnętrznego

​​październik 2015

Finał I Ogólnoszkolnego Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Podróże Pana Stanisława"

20-21 listopada 2015

Uroczyste obchody 40-lecia Szkoły

rok szkolny 2016/2017

 • 4 tablice multimedialne i 2 monitory interaktywne oraz nowy projektor do sali 111 powiększają bazę dydaktyczną szkoły
 • Remont kapitalny 2 sal lekcyjnych i częściowy 2 kolejnych klas
 • Remont kapitalny sali lekcyjnej dzięki pomocy Fundacji "Dzięki Tobie"
 • Wymiana drzwi w sali muzycznej na dźwiękoszczelne
 • Odmalowanie pomieszczeń świetlicy i stołówki szkolnej
 • Adaptacja pomieszczeń po mieszkaniu pracowniczym na szatnie i natryski przy sali gimnastycznej
 • Remont sali do tenisa stołowego
 • Oddanie do użytku nowego boiska do koszykówki i bieżni
 • Remont części dachu
 • Umieszczenie na szkolnych schodach napisów edukacyjnych

​​19.12.2016

Zwycięstwo uczennicy naszej szkoły Marty Szarolety w Ogólnopolskim Finale Szkolnym Skills Challenge "Mierz Wysoko", zorganizowanym w szkole Marcina Gortata

15.01.2017

Udział przedstawicieli szkoły w 25. Finale WOŚP

26.01.2017

Uroczyste obchody Dnia Patrona - Dzień Talentów

23-28 kwietnia 2017

Wycieczka młodzieży z nauczycielami do Londynu

09.05.2017

Reprezentacja szkoły wystąpiła w poznańskich obchodach Dnia Europy

24.05.2017

Zdobycie przez dziewczęta z klasy sportowej Mistrzostwa Poznania w Unihokeju

maj 2017

Koszykarki z naszej szkoły obroniły tytuł i po raz kolejny zdobyły Mistrzostwo Poznania Szkół Podstawowych

27.05.2017

Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców

czerwiec 2017

IV Ogólnoszkolny Rajd Pieszo - Rowerowy do Antoninka

rok szkolny 2017/2018

 • Adaptowanie sali 112 na pracownię fizyczno – chemiczną
 • Pozyskanie 2 monitorów interaktywnych, 3 tablic multimedialnych,
 • Zakup robotów do robotyki
 • Wymiana drzwi w 3 salach, wymiana podłogi w jednej sali
 • Wymalowanie klatki schodowej dzięki pomocy Fundacji „Dzięki Tobie”
 • Montaż drzwi roletowych na parterze i łączniku
 • Rozbudowa systemu alarmowego

14-17 listopada 2017

Spotkanie organizacyjne w Turcji dla nauczycieli i dyrektorów w ramach projektu ERASMUS+

15.12.2017

Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Radę Rodziców

12-14.01.2018

Udział grupy uczniów w 26. Finale WOŚP

9.02.2018

Uroczyste obchody Dnia Patrona

19-23.03.2018

Wizyta młodzieży i nauczycieli ze szkół partnerskich w ramach projektu ERASMUS+

28.03.2018

Reprezentacja szkoły w koszykówce dziewcząt zdobyła złoty medal w finale Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

16.04.2018

Reprezentacja szkoły zdobyła I miejsce w XLI Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Podstawowych

6-12.05.2018

Wyjazd grupy uczniów na Sycylię w ramach projektu ERASMUS+

09.05.2018

Udział przedstawicieli szkoły w obchodach Dnia Europy zorganizowanych przez Europa Direct Poznań

24.05.2018

Drużyna uczniów z naszej szkoły zajęła I miejsce w XI Eko Rajdzie Drogami Rowerowymi Poznania

9.06.2018

Festyn Rodzinny pod hasłem „Aktywna rodzina zabawie sprzyja”

czerwiec 2018

Uczeń naszej szkoły Michał Mańkowski został laureatem Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny

czerwiec/lipiec 2018

Zorganizowanie półkolonii dla dzieci z klas I - III

6-18.08.2018

Udział grupy młodzieży w międzynarodowym obozie integracyjnym w Niemczech, w gminie Asbach 

rok szkolny 2018/2019

 • Zakup 3 monitorów interaktywnych, 4 laptopów
 • Opłotowanie placu zabaw
 • Modernizacja bramy wjazdowej
 • Montaż systemu nagłośnienia szkoły (I etap)
 • Montaż czytników i wprowadzenie kart identyfikacyjnych przy wejściu do szkoły
 • Remont kapitalny pokoju nauczycielskiego
 • Zakup pomocy dydaktycznych
 • Wymiana krzeseł i stolików w dwóch salach
 • Wymiana siedzisk na łączniku
 • Zakup nowych mebli do biblioteki szkolnej

15 – 19 października 2018

Wyjazd grupy uczniów do Bułgarii w ramach projektu ERASMUS+

listopad 2018

Wydanie pierwszego szkolnego kalendarza

8.11.2018

Naszą szkołę odwiedzili uczniowie i nauczyciele ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Reytana w Baranowiczach na Białorusi 

14.12.2018

Kiermasz Świąteczny zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców

17 – 22 marca 2019

Wyjazd grupy uczniów do Rumunii w ramach projektu ERASMUS+

4.04.2019

Reprezentacja szkoły zdobyła II miejsce w XLII Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla Szkół Podstawowych

5.04.2019

Jakuba Owczarczaka - uczeń naszej szkoły uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego

Stanisław Śmigielski został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego 

Antoni Mrowiński został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

kwiecień 2019

Uczniowie klas VIII przystępują do egzaminu ósmoklasisty

8.06.2019

Festyn Rodzinny zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców

czerwiec 2019

Reprezentantki szkoły zdobyły złoty medal Mistrzostw Polski w Koszykówce Kobiet do lat 14

lipiec 2019

Zorganizowanie  półkolonii dla uczniów klas I - III

sierpień 2019

Kolejny wyjazd uczniów klas starszych na międzynarodowy obóz integracyjny w Niemczech, zorganizowany pod hasłem "Budujemy mosty w Europie"

rok szkolny 2019/2020

 • Uzyskanie funduszy z MEN na pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotów ścisłych
 • Pozyskanie 4 monitorów interaktywnych, 4 laptopów oraz funduszy na sprzęt sportowy
 • Doposażenie szatni przy sali gimnastycznej
 • Remont kapitalny 4 toalet
 • Rozbudowa sieci Wi-Fi
 • Zakończenie I etapu termomodernizacji

6.11.2019

Uroczyste obchody urodzin patrona szkoły Stanisława Staszica

13.12.2019

Kiermasz Świąteczny zorganizowany z inicjatywy Rady Rodziców

12.01.2020

Występ uczniów w ramach 28. Finału WOŚP

17.01.2020

II Koncert Noworoczny dla Seniorów w ODK „Jagiellonka”

25.03.2020

Zamknięcie szkoły z powodu pandemii – rozpoczęcie 3-miesięcznego okresu nauki zdalnej

czerwiec 2020

Uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu ósmoklasisty

 

październik 2020

Obchody 45-lecia szkoły

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

 

 

 

 

ERASMUS+