Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 19

Ważne daty

Z Kroniki Szkoły Podstawowej nr 19...

 

21.08.1975

Rozpoczęcie nauki w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej nr 19 w Poznaniu (1200 uczniów i 46 nauczycieli)

     Nasza szkoła to dwupiętrowy budynek, w którym mieści się osiemnaście sal lekcyjnych, dwie pracownie, trzy gabinety, laboratorium językowe, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, stołówka, harcówka, klub uczniowski, bufet spółdzielni uczniowskiej, gabinet lekarski i stomatologiczny. Młodzież korzysta z asfaltowego boiska do piłki ręcznej, bieżni i skoczni. Cały teren jest zradiofonizowany.

1.09.1975

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1975/76

30.09.1975

Uroczyste podpisanie Kodeksu Ucznia

8.05.1976

Impreza środowiskowa podsumowująca roczną pracę szkoły

18.12.1976

Instytut Obróbki Plastycznej zostaje zakładem opiekuńczym szkoły

14.01.1983

Powstaje Szkolna Kasa Oszczędności

5.11.1983

Uroczystość nadania szkole imienia Stanisława Staszica - wielkiego Polaka i patrioty okresu Oświecenia

Hymn Szkoły:

    I

Staszicu poprzedniku nasz

cnót wszelkich Tyś nam wzorem

drogę do wiedzy wszystkim wskaż

zdobędę ją z uporem

    II

Ty oddawałeś każdy dzień

wytrwałej pracy w każdą chwilę

od Ciebie chcemy uczyć się

jak kochać swą ojczyznę

    III

My z Twoją myślą chcemy iść

wyrastać w prawdzie wiedzy

czerpać z historii dawnych dni

i  w naszą przyszłość wierzyć

 

9.11.1985

Wręczenie sztandaru w 10-lecie działalności szkoły

21–22.04.1989

Inauguracja działalności Ogólnopolskiego Klubu Staszicowców - przybyło 16 delegacji szkół noszących imię Stanisława Staszica

5.11.1990

Obchody 15-lecia szkoły – wystawa dorobku

1.09.1991

 • Maleje liczba uczniów - 928 dzieci, 80 nauczycieli
 • Do szkoły zostaje wprowadzony język angielski
 • Dwie pierwsze klasy rozpoczynają naukę technikami Celestyna Freineta. Są to:
 1. swobodne teksty dzieci połączone z gazetką klasową i „Książką życia” oraz fiszki samokontrolne
 2. „Poszukiwanie doświadczeń” – obserwacja przyrody, wizyta w sklepie, zakładzie rzemieślniczym, wywiady i rozmowy z rodzicami, znajomymi i mieszkańcami osiedla
 3.  korespondencja i wymiana międzyszkolna
 4. różnorodne formy swobodnej ekspresji artystycznej
 5. wspólne planowanie pracy indywidualnej i zespołowej
 6.  nowe formy oceny pracy i kontroli – udział uczniów w kontroli i ocenie wkładu pracy i postępów w nauce,
 7. 10-punktowa skala ocen
 8. dostosowanie czasu pracy trwania poszczególnych zajęć do potrzeb dzieci (nauka bez dzwonka)

1.09.1992

Klasy I-III otrzymują salę specjalnie przystosowaną do ćwiczeń korekcyjnych

15.11.1992

Likwidacja „zerówek” – świetlica zyskuje nową salę wyposażoną w telewizor i video

1.09.1993

Zmienia się sposób nauczania przedmiotów artystycznych – „formy” (swobodny wybór tematyki z zakresu danego przedmiotu)

1.09.1994

Klasy czwarte rozpoczynają naukę w systemie blokowym:

 • historia, biologia, geografia i plastyka (Człowiek, jego dzieje i środowisko)
 • matematyka i technika

3.02.1995

Zorganizowanie sali muzycznej w miejscu zlikwidowanego laboratorium językowego

1.09.1995

Rada Rodziców finansuje zakup komputera dla biblioteki szkolnej

styczeń 1996

Obchody 20-lecia szkoły

21.03.1997

Ukazuje się pierwszy numer miesięcznika szkolnego „Ekspres 19-stki”

8.01.1999

W życie wchodzi nowa Ustawa o reformie szkolnictwa

Skróceniu ulega okres kształcenia podstawowego (6 lat), pojawia się nowy szczebel – gimnazjum, przekształceniu ulega szkolnictwo średnie. W wyniku tych zmian nasza szkoła stała się 6-letnią szkołą podstawową

25-26.05.1999

Uczniowie klas ósmych piszą testy kompetencji z języka polskiego i matematyki. Testy te zastępują dotychczasowe egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych

Lipiec/sierpień 1999

Remont pokoju nauczycielskiego oraz modernizacja głównego wejścia do szkoły

21.06.1999

Pożegnanie uczniów klas szóstych. Od września rozpoczną oni naukę w gimnazjum.

1.09.1999

 • Początek roku szkolnego w zreformowanej szkole; są jeszcze uczniowie klas ósmych, gdyż ich reforma nie objęła
 •  41 nauczycieli naucza 465 uczniów

Luty/marzec 2000

Utworzenie sali komputerowej w dawnym gabinecie biologicznym

23-24.05.2000

Testy kompetencji w klasach ósmych

2.06.2000

Obchody 25-lecia szkoły

wrzesień 2002

Wznawia działalność SKO

 luty 2003

Szkoła otrzymuje stały dostęp do Internetu

1.09.2003

Do szkoły wraca „zerówka”

lipiec 2004

Szkoła otrzymuje nową pracownię komputerową

1 września 2004

 • Firma FRUTTI przejmuje żywienie dzieci w szkole
 • Przy bibliotece szkolnej powstaje pracownia multimedialna

styczeń 2005

Początek remontu biblioteki szkolnej

4 listopada 2005

Uroczystości z okazji 30-lecia SP 19

2008

Remont sali gimnastycznej: wymiana okien, oświetlenia, obręczy na koszach, montaż tablicy świetlnej wyników i odmalowanie ścian

2009

Dzieci mogą korzystać z rozbudowanego placu zabaw

6.10.2010

Inauguracja Filharmonii Pomysłów. Od tej pory koncerty odbywają się co miesiąc

1.09.2011

 • Naukę rozpoczyna pierwsza klasa składająca się wyłącznie z dzieci 6-letnich
 • W pomieszczeniach 01 i 02 powstaje „sala zabaw” z nowym sprzęt do gimnastyki korekcyjnej

rok szkolny 2012/2013

 • Dyrektorem SP 19 zostaje mgr Janusz Kaczmarek
 • Na korytarzach I i II piętra stają szafki przeznaczone dla uczniów klas IV-VI
 • Szkoła wzbogaca się o 4 nowe tablice multimedialne, a także salę multimedialną
 • 5-11 X 2012 roku - pierwszy wyjazd naszych uczniów na Białoruś w ramach projektu „Wschód”

24 czerwca 2013

I Ogólnoszkolny Rajd Pieszy do Antoninka

rok szkolny 2013/2014

 • Założony zostaje monitoring wewnętrzny i zewnętrzny
 • Modernizacja pracowni komputerowej – całościowa wymiana komputerów
 • Przy współpracy z Radą Rodziców powstaje na placu przy szkole rowerownia
 • Utworzone zostaje logo Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu
 • Remont szatni przy sali gimnastycznej
 • Wymiana okien w szatniach klas 1-3
 • Modernizacja dolnego wejścia do szkoły, utworzenie łazienki z dawnych pomieszczeń gospodarczych

maj 2014

Wyjazd grupy uczniów do Włoch w ramach projektu Comenius

2014/2015

Zgodnie z rozporządzeniem MEN obowiązkiem szkolnym objęte zostają dzieci 6-lenie, które urodziły się w pierwszej połowie roku

5-10 maja 2015

Wyjazd grupy uczniów do stolicy Anglii – Londynu

maj 2015

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy ogromnym zaangażowaniu rodziców

5-7 czerwca 2015

Historyczny sukces koszykarek SP 19 – brązowy medal Mistrzostw Polski Szkół Podstawowych

lipiec 2015

Powstaje nowe boisko szkolne

20-21 listopada 2015

Uroczyste obchody 40-lecia Szkoły

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Imieniny

 

 

 

 

ERASMUS+