Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 19

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Utworzono dnia 19.02.2018

CZAS PRACY SEKRETARIATU W CZASIE TRWANIA ZAPISÓW: 

  • środa - w godz. od 700 - 1700
  • pozostałe dni - w godz. od 700 – 1500

 

Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych:

14-18 maja

składanie wypełnionych i podpisanych zgłoszeń i wniosków wraz

z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji

22 maja (wtorek) godz.12.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (imię i nazwisko w porządku alfabetycznym).

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA.

Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO KLASY I  w SP”

od 22 maja (wtorek)

do 24 maja (czwartek)

Pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka, zakwalifikowanego do klasy pierwszej w szkole podstawowej przez rodziców/ prawnych opiekunów

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

28 maja (poniedziałek)

godz.12.00

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Informator - klasa I

Utworzono dnia 02.03.2018, 18:54

Informator - oddział przedszkolny

Utworzono dnia 19.02.2018, 16:43

Zegar

Imieniny

 

 

ERASMUS+