Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 19

Konkurs dla Przedszkolaków i ich Rodziców

Utworzono dnia 04.02.2020

RADA RODZICÓW ORAZ DYREKCJA SP NR 19 W POZNANIU

OGŁASZAJĄ

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

I LITERACKI DLA RODZICÓW

POD HASŁEM:

„SZKOŁA MARZEŃ W OCZACH DZIECI I RODZICÓW”

 

Edycja literacka:
Biorący udział w konkursie Rodzic zapisuje swoje refleksje, wizje, życzenia i pomysły na temat Szkoły, do której uczęszczać będzie Jego Dziecko.

Edycja plastyczna:
Dziecko wykonuje pracę plastyczną na zadany temat, dowolną techniką, w formacie A4.

W konkursie będą oceniane prace wykonane w parze: Rodzic i Dziecko.
Każda praca powinna być opisana: imię i nazwisko autora, numer przedszkola.

Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 19,

os. Oświecenia 1, w Poznaniu do 24 lutego 2020 roku (I Drzwi Otwarte).

Ogłoszenie wyników i wystawa nagrodzonych prac odbędzie się

podczas II Drzwi Otwartych 10 marca 2020 roku o godz. 17.00

Udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku osób biorących udział w konkursie,

na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 19 w Poznaniu,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1,

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880).

Zegar

Imieniny

 

 

ERASMUS+