Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 19

AKTUALNOŚCI, strona 5:

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

Utworzono dnia 03.11.2020
"Wyniki Konkursu przedmiotowego z biologii organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu"
W dniu 26.10.20 r. odbył się w naszej szkole etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z biologii. Wzięło w nim udział czworo naszych uczniów. Miło mi poinformować, iż jeden z nich, Alessandro Kownacki, uczeń kl.7b zakwalifikował się do etapu rejonowego.
Gratulujemy!
Agnieszka Chełminiak
czytaj dalej na temat: Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii

Dynia - królowa warzyw

Utworzono dnia 02.11.2020

30 października 2020 roku klasa 1b obchodziła w szkole Dzień Dyni

Magdalena Saenger
czytaj dalej na temat: Dynia - królowa warzyw

Budżet Obywatelski

Utworzono dnia 28.10.2020

Rozpoczęło się głosowanie w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2021.

Wszystkie placówki oświatowe na Ratajach połączyły swoje siły, aby uzyskać jak najwięcej głosów.
W tej edycji wspieramy dwa projekty

głosujemy na projekty SP nr 20 i Przedszkoli nr 9 i nr 10,
w następnych  edycjach zagłosujemy na projekty kolejnych szkół i przedszkoli.

Liczymy na Państwa głosy – głosujemy na dwa  projekty:

VIII.9 Nowe kolorowe place zabaw

VIII.13 Budowa lekkiej hali sportowe przy SP20

czytaj dalej na temat: Budżet Obywatelski

III Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

Utworzono dnia 28.10.2020
Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas VIII miasta Poznania i okolic

W tym roku szkolnym proponujemy szkołom udział w III Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych klas VIII miasta Poznania i okolic pod honorowym patronatem WKO.

Poniżej prezentujemy regulamin konkursu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ich upublicznienie.

 

 

czytaj dalej na temat: III Międzyszkolny Konkurs Matematyczny

Jesienne życzenia

Utworzono dnia 27.10.2020

Jesień to czas kiedy przyroda rozkwita paletą pięknych barw. Właśnie to stało się pretekstem do przygotowania jesiennych życzeń dla pacjentów Hospicjum Palium.

Joanna Sławicz
czytaj dalej na temat: Jesienne życzenia

X Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia na lekcji języka niemieckiego

Utworzono dnia 27.10.2020

Podczas lekcji języka niemieckiego uczniowie z klas siódmych ćwiczyli działania matematyczne w tym tabliczkę mnożenia. 

Iwona Sadowska, nauczycielka języka niemieckiego

czytaj dalej na temat: X Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia na lekcji języka niemieckiego

Przypomnienie

Utworzono dnia 24.10.2020

Organizacja nauki w SP19 w Poznaniu w trakcie trwania pandemii

Wariant C – kształcenie na odległość (zdalne)

1) Forma pracy:

a) Nauczyciel prowadzi lekcje z uczniami przy użyciu platformy edukacyjnej OFFICE 365, przy pomocy której nie tylko komunikuje się z nimi, ale także przeprowadza testy/kartkówki/ odpytuje oraz zadaje zadania do wykonania z uwzględnieniem informacji: - o sposobie ocenienia (na plusy/ ocenę), - formie oraz ostatecznym terminie odesłania zadania. Szczegółowe zasady oceniania zawarte są w WZO i PSO.

b) Plan lekcji funkcjonujący w wariancie A może ulec zmianie ze względu na konieczność uwzględnienia możliwości psychofizycznych uczniów, równomierne ich obciążenie i zróżnicowanie zajęć (kształcenie z użyciem komputera i bez niego) przy zachowaniu tygodniowego przydziału godzin z danego przedmiotu.

c) Lekcja online trwa 30 minut.

d) O sposobie i formie przeprowadzonej lekcji, decyduje nauczyciel

 2) Zadania nauczyciela:

a) Nauczyciel jest zobowiązany do analizy treści podstawy programowej z danego przedmiotu i w miarę możliwości wybierania tych treści, które można realizować w czasie ograniczonego funkcjonowania szkoły, biorąc pod uwagę: - dostępne sposoby kształcenia, - zalecenia Planów Działań Wspierających, IPET-y, -indywidualne potrzeby i możliwości uczniów.

 b) Do zadań nauczyciela należy również: - dokonywania systematycznych wpisów w dzienniku elektronicznym: -wpisywania tematów lekcji, - sprawdzania obecności, - zapowiadania testów i sprawdzianów z wcześniejszym wpisem w e-dzienniku -podawania ocen uczniów w wyznaczonych terminach, - zapisywanie informacji o braku wykonywania zadań.

c) Nauczyciel monitoruje: - obecności uczniów, - postępy w nauce, - systematyczną pracę Ewentualne problemy zgłasza wychowawcy, pedagogowi/ psychologowi szkolnemu i dyrekcji szkoły. Nauczyciel pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami, informując ich na bieżąco o postępach edukacyjnych dziecka, także o braku aktywności dziecka. W tym celu wykorzystuje e-dziennik Vulcan, platformę OFFICE 365 lub komunikuje się w inny sposób, np. telefon (w wyjątkowych przypadkach).

3) Zadania ucznia:

a) Uczeń na bieżąco śledzi wpisy na platformie i w e-dzienniku w celu poznania planu pracy na poszczególnych lekcjach,

b) Uczeń systematycznie uczestniczy w różnych formach nauczania na odległość. Nieobecność na zaplanowanych zajęciach online lub nieodebranie wiadomości w danym dniu z wyznaczonymi zadaniami skutkuje wpisem „nieobecny-nb”. Usprawiedliwiona wcześniej nieobecność jest odnotowywana jako nieobecność usprawiedliwiona „NU”. Brak możliwości pracy zdalnej (online) oznaczamy wpisem zwolniona/ zwolniony- „z”.

 c) Uczeń jest zobowiązany do wykonywania zadań wyznaczanych przez nauczycieli we wskazanym terminie oraz do przystępowania do testów i sprawdzianów.

d) Uczeń, który nie ma dostępu do komputera lub Internetu ustala z danym nauczycielem zasady komunikacji, metody pracy oraz sposób przekazywania zadań.

4) Zadania rodzica:

a) Systematyczne sprawdzanie informacji w e-dzienniku oraz na platformie Office 365.

b) Rodzic powinien poinformować nauczyciela/ wychowawcę lub dyrekcję szkoły o niemożliwości czynnego uczestniczenia w zajęciach zdalnych (braki sprzętu, kłopoty z Internetem itp.)

c) Rodzic, który ma świadomość, że w danym dniu dziecko będzie miało kłopot z wykonaniem/przesłaniem zadanego materiału lub połączeniem online, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie szkołę poprzez przesłanie wiadomości np. nauczycielowi i/lub wychowawcy w dzienniku elektronicznym lub na pocztę szkoły albo podczas rozmowy telefonicznej z pracosekretariatu (adres i nr telefonu dostępne na szkolnej www).

d) W miarę możliwości rodzic kontroluje, wspiera samodzielną pracę ucznia.

e) Rodzic pozostaje w stałym kontakcie ze szkołą, uczestniczy w wyznaczonych formach spotkań z wychowawcą i zgłasza ewentualne problemy, wątpliwości oraz usprawiedliwia nieobecność ucznia w terminie nie dłuższym niż miesiąc.

czytaj dalej na temat: Przypomnienie

Omnibus SP 19 2020

Utworzono dnia 19.10.2020

Podczas  Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole odbył się konkurs  „Omnibus SP 19 2020” .

Uczniowie odpowiadali na pytania ze wszystkich dziedzin nauki na platformie Kahoot. Najlepsze wyniki osiągnęła uczennica klasy  VI A   Antonina Grupa.  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Anna Komar

czytaj dalej na temat: Omnibus SP 19 2020

Dzień Edukacji Narodowej

Utworzono dnia 19.10.2020

14 października  obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu, naszym nauczycielom, życzenia od całej społeczności szkolnej złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Samorząd Uczniowski przekazał również  Dyrektorowi Szkoły, wykonane przez uczniów kartki z życzeniami.

Anna Komar

czytaj dalej na temat: Dzień Edukacji Narodowej

Szkolny Konkurs Fotograficzny

Utworzono dnia 17.10.2020

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do udziału w szkolnym konkursie fotograficznym

„Geometria w naturze”

Zdjęcia w formie papierowej (podpisane na odwrocie, format min. 10x15 cm) i elektronicznej należy dostarczyć do Pani Liliany Dudy do 23 października 2020. Do konkursu zakwalifikują się wyłącznie zdjęcia dobrej jakości.

czytaj dalej na temat: Szkolny Konkurs Fotograficzny

Zegar

Imieniny

 

 

 

 

ERASMUS+